แบรนด์ UPSA ก่อตั้งเมื่อ 1935 (France) จาก 2 แบรนด์ในเครือ และ 4921 แบรนด์คู่แข่ง. UPSA เป็นของ TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS Co Ltd ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Etats-Unis รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) คือ JP3442850008 UPSA เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมผู้ผลิตยา

UPSA เป็นแบรนด์ของ TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS Co Ltd (TAISF)

United States

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS Co Ltd (UPSA)

ซื้อหุ้น TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS Co Ltd กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 39.85

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS Co Ltd (UPSA) มากกว่า 5 ปี* USD 20.42

ประวัติหุ้น TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS Co Ltd (UPSA) ในตลาด