สร้างขึ้นเมื่อ 1995 (France), vistaprint เป็นเจ้าของ 21 แบรนด์ในเครือ และ 1091 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ vistaprint นี้เป็นของ CIMPRESS PLC ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN) คือ IE00BKYC3F77 vistaprint เป็นของภาคธุรกิจ สื่อหลากหลาย

vistaprint เป็นแบรนด์ของ CIMPRESS PLC (CMPR)

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น CIMPRESS PLC (vistaprint)

ซื้อหุ้น CIMPRESS PLC กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 44.23

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
CIMPRESS PLC (vistaprint) มากกว่า 5 ปี* USD 21.89

ประวัติหุ้น CIMPRESS PLC (vistaprint) ในตลาด