แบรนด์ WAZE ก่อตั้งเมื่อ 2008 (Israel) จาก 420 แบรนด์ในเครือ และ 1375 แบรนด์คู่แข่ง. WAZE เป็นของ ALPHABET ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York WAZE เป็นของภาคธุรกิจ สื่อโต้ตอบ

WAZE เป็นแบรนด์ของ ALPHABET (GOOGL)

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น ALPHABET (WAZE)

ซื้อหุ้น ALPHABET กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 122.11

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
ALPHABET (WAZE) มากกว่า 5 ปี* USD 320.74

ประวัติหุ้น ALPHABET (WAZE) ในตลาด