แบรนด์ Wealth Dynamix ก่อตั้งเมื่อ 2012 (United Kingdom) จาก 221 แบรนด์ในเครือ และ 3409 แบรนด์คู่แข่ง. Wealth Dynamix เป็นของ Crédit Agricole ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Paris ISIN ซึ่งเป็นรหัสหลักทรัพย์สากลของบริษัทคือ FR0000045072 Wealth Dynamix เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมธนาคาร

Wealth Dynamix เป็นแบรนด์ของ Crédit Agricole (ACA)

Paris

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น Crédit Agricole (Wealth Dynamix)

ซื้อหุ้น Crédit Agricole กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 9.94

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
Crédit Agricole (Wealth Dynamix) มากกว่า 5 ปี* EUR 7.48

ประวัติหุ้น Crédit Agricole (Wealth Dynamix) ในตลาด