สร้างขึ้นเมื่อ 2000 (United States), XBOX เป็นเจ้าของ 592 แบรนด์ในเครือ และ 2087 แบรนด์คู่แข่ง. XBOX เป็นแบรนด์ของ MICROSOFT CORPORATION ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York XBOX เป็นของภาคธุรกิจ ซอฟต์แวร์

XBOX เป็นแบรนด์ของ MICROSOFT CORPORATION (MSFT) ราคาหุ้น

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น MICROSOFT CORPORATION (XBOX)

ซื้อหุ้น MICROSOFT CORPORATION กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 374.23

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
MICROSOFT CORPORATION (XBOX) มากกว่า 5 ปี* USD 1,294.97

ประวัติหุ้น MICROSOFT CORPORATION (XBOX) ในตลาด