แบรนด์ YouTube ก่อตั้งเมื่อ 2005 (United States) จาก 423 แบรนด์ในเครือ และ 1389 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ YouTube นี้เป็นของ ALPHABET INC. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York YouTube เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมสื่อโต้ตอบ

YouTube เป็นแบรนด์ของ ALPHABET INC. (GOOGL) ราคาหุ้น

New York

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น ALPHABET INC. (YouTube)

ซื้อหุ้น ALPHABET INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง. มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ etoro.com/trading/fees

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 124.57

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
ALPHABET INC. (YouTube) มากกว่า 5 ปี* USD 280.18

ประวัติหุ้น ALPHABET INC. (YouTube) ในตลาด