ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น ALPHABET (YouTube)

ซื้อหุ้น ALPHABET กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน USD 2,172.79

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
ALPHABET (YouTube) มากกว่า 5 ปี* USD 5,052.05

ประวัติหุ้น ALPHABET (YouTube) ในตลาด