แบรนด์ YouTube ก่อตั้งเมื่อ 2005 (United States) จาก 420 แบรนด์ในเครือ และ 1367 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ YouTube นี้เป็นของ ALPHABET ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York YouTube เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมสื่อโต้ตอบ

YouTube เป็นแบรนด์ของ ALPHABET (GOOGL)

New York
ซื้อหุ้น ALPHABET กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

แบรนด์อื่น ๆ
ALPHABET