แบรนด์ zoom ก่อตั้งเมื่อ 2011 (United States) จาก 4 แบรนด์ในเครือ และ 3986 แบรนด์คู่แข่ง. zoom เป็นของ ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ New York ภาคธุรกิจของ zoom คือ บริการโทรคมนาคม

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. (zoom)

ซื้อหุ้น ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

ประวัติหุ้น ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. (zoom) ในตลาด