Được tạo vào 2000 (France), ACTI MAC sở hữu 16 thương hiệu chị em và 1660 thương hiệu cạnh tranh. ACTI MAC thuộc sở hữu của Ldlc.com, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Paris Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của Ldlc.com là FR0000075442. ACTI MAC thuộc lĩnh vực kinh doanh Bán lẻ - Theo chu kỳ.

ACTI MAC là một thương hiệu của Ldlc.com (ALLDL) Giá cổ phiếu

Paris

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Ldlc.com (ACTI MAC)

Mua Ldlc.com chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 21,80 EUR

Định giá danh mục đầu tư
Ldlc.com (ACTI MAC) Hơn 5 năm* 73,68 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán Ldlc.com (ACTI MAC)

Thương hiệu bán lẻ theo chu kỳ phát triển nhanh nhất trên Google tính đến tháng 2 năm 2023

Top 50 Thương hiệu bán lẻ theo chu kỳ được cải thiện nhiều nhất trên Google toàn cầu từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 2 năm 2023

Đọc thêm