Thương hiệu Animal Crossing, được thành lập tại 2001 (Japan), từ 531 thương hiệu chị em và 2678 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Animal Crossing thuộc sở hữu của Nintendo, một công ty được liệt kê tại Francfort. ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là JP3756600007. Animal Crossing là một phần của lĩnh vực hoạt động Phương tiện truyền thông tương tác.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Nintendo (Animal Crossing)

Mua Nintendo chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 39,59 EUR

Định giá danh mục đầu tư
Nintendo (Animal Crossing) Hơn 5 năm* 45,35 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán Nintendo (Animal Crossing)