Được tạo vào 1928 (Italy), AUTOGRILL sở hữu 106 thương hiệu chị em và 743 thương hiệu cạnh tranh. AUTOGRILL thuộc sở hữu của AUTOGRILL, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Francfort ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là IT0001137345. AUTOGRILL là một phần của lĩnh vực hoạt động Các nhà hàng.

AUTOGRILL là một thương hiệu của AUTOGRILL (AUL)

Frankfurt

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu AUTOGRILL (AUTOGRILL)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 6,44 EUR

Định giá danh mục đầu tư
AUTOGRILL Hơn 5 năm* 4,18 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán AUTOGRILL