Được tạo vào 1993 (United States), B2W Software sở hữu 51 thương hiệu chị em và 911 thương hiệu cạnh tranh. B2W Software thuộc sở hữu của TRIMBLE INC., được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York B2W Software thuộc lĩnh vực kinh doanh Phần cứng.

B2W Software là một thương hiệu của TRIMBLE INC. (TRMB)

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu TRIMBLE INC. (B2W Software)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 55,26 USD

Định giá danh mục đầu tư
TRIMBLE INC. (B2W Software) Hơn 5 năm* 75,46 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán TRIMBLE INC. (B2W Software)