Được tạo vào 1900 (Netherlands), BAKKER Logistiek sở hữu 25 thương hiệu chị em và 668 thương hiệu cạnh tranh. BAKKER Logistiek thuộc sở hữu của STEF, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Paris ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là FR0000064271. BAKKER Logistiek là một phần của lĩnh vực hoạt động Vận tải.

BAKKER Logistiek là một thương hiệu của STEF (STF) Giá cổ phiếu

Paris

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu STEF (BAKKER Logistiek)

Mua STEF chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 106,00 EUR

Định giá danh mục đầu tư
STEF (BAKKER Logistiek) Hơn 5 năm* 154,66 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán STEF (BAKKER Logistiek)