BALENCIAGA, được tạo tại 1919 (France), thuộc về brand.top-block.sentence.sector-top-brands-link.title của chúng tôi, từ 376 thương hiệu chị em và 4611 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu BALENCIAGA thuộc sở hữu của KERING, một công ty được liệt kê tại Paris. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của nó là FR0000121485. Khu vực của BALENCIAGA là Bán lẻ - Theo chu kỳ.

BALENCIAGA là một thương hiệu của KERING (KER)

Paris

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu KERING (BALENCIAGA)

Xe chín nghĩa limousine siêu hot
Xe chín nghĩa limousine siêu hot

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 455,05 EUR

Định giá danh mục đầu tư
KERING (BALENCIAGA) Hơn 5 năm* 607,60 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán KERING (BALENCIAGA)