Besblock, được tạo tại 1972 (United Kingdom), thuộc về Mức độ phổ biến web hàng đầu Vật liệu xây dựng của chúng tôi, từ 157 thương hiệu chị em và 821 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Besblock thuộc sở hữu của HOLCIM LTD, một công ty được liệt kê tại Zurich. ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là CH0012214059. Khu vực của Besblock là Vật liệu xây dựng.

Besblock là một thương hiệu của HOLCIM LTD (HOLN) Giá cổ phiếu

Zurich

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu HOLCIM LTD (Besblock)

Mua HOLCIM LTD chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 56,50 CHF

Định giá danh mục đầu tư
HOLCIM LTD (Besblock) Hơn 5 năm* 62,40 CHF

Lịch sử thị trường chứng khoán HOLCIM LTD (Besblock)