Thương hiệu Black & Decker, được thành lập tại 1910 (United States), từ 92 thương hiệu chị em và 757 thương hiệu cạnh tranh. Black & Decker thuộc sở hữu của STANLEY BLACK & DECKER, INC., được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York Black & Decker thuộc lĩnh vực kinh doanh Những sản phẩm công nghiệp.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu STANLEY BLACK & DECKER, INC. (Black & Decker)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 79,67 USD

Định giá danh mục đầu tư
STANLEY BLACK & DECKER, INC. (Black & Decker) Hơn 5 năm* 41,31 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán STANLEY BLACK & DECKER, INC. (Black & Decker)