BOOKING.COM, được tạo tại 1996 (United States), từ 18 thương hiệu chị em và 1394 thương hiệu cạnh tranh. BOOKING.COM là một thương hiệu của BOOKING HOLDINGS INC, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York. BOOKING.COM thuộc lĩnh vực kinh doanh Du lịch & Giải trí.

BOOKING.COM là một thương hiệu của BOOKING HOLDINGS INC (BKNG) Giá cổ phiếu

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu BOOKING HOLDINGS INC (BOOKING.COM)

Mua BOOKING HOLDINGS INC chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 3.087,83 USD

Định giá danh mục đầu tư
BOOKING HOLDINGS INC (BOOKING.COM) Hơn 5 năm* 4.942,21 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán BOOKING HOLDINGS INC (BOOKING.COM)