BRAUN, được tạo tại 1921 (Germany), từ 168 thương hiệu chị em và 2643 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu BRAUN thuộc sở hữu của DE'LONGHI, một công ty được liệt kê tại Milan. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của nó là IT0003115950. BRAUN thuộc lĩnh vực kinh doanh Nội thất, đồ đạc & thiết bị.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu DE'LONGHI (BRAUN)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 23,36 EUR

Định giá danh mục đầu tư
DE'LONGHI (BRAUN) Hơn 5 năm* 22,60 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán DE'LONGHI (BRAUN)