Được tạo vào 2007 (United States), BREAKING BAD sở hữu 1263 thương hiệu chị em và 5381 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu BREAKING BAD thuộc sở hữu của SONY GROUP CORPORATION, một công ty được liệt kê tại Francfort. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của SONY GROUP CORPORATION là JP3435000009. BREAKING BAD là một phần của lĩnh vực hoạt động Phần cứng.

BREAKING BAD là một thương hiệu của SONY GROUP CORPORATION (SON1)

Frankfurt

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu SONY GROUP CORPORATION (BREAKING BAD)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 82,00 EUR

Định giá danh mục đầu tư
SONY GROUP CORPORATION (BREAKING BAD) Hơn 5 năm* 172,07 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán SONY GROUP CORPORATION (BREAKING BAD)