Thương hiệu BURGER KING, được thành lập tại 1954 (United States), là một phần của Mức độ phổ biến web hàng đầu Các nhà hàng của chúng tôi, từ 61 thương hiệu chị em và 743 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu BURGER KING thuộc sở hữu của RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC, một công ty được liệt kê tại New York. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC là CA76131D1033. BURGER KING thuộc lĩnh vực kinh doanh Các nhà hàng.

BURGER KING là một thương hiệu của RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC (QSR)

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC (BURGER KING)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 66,54 USD

Định giá danh mục đầu tư
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC (BURGER KING) Hơn 5 năm* 68,35 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC (BURGER KING)