Thương hiệu Chow Tai Fook, được thành lập tại 1939 (Cayman Islands), từ 4640 thương hiệu cạnh tranh. Chow Tai Fook thuộc sở hữu của Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Francfort Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd là KYG211461085. Khu vực của Chow Tai Fook là Bán lẻ - Theo chu kỳ.

Chow Tai Fook là một thương hiệu của Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd (1CT) Giá cổ phiếu

Frankfurt

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd (Chow Tai Fook)

Mua Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 1,63 EUR

Định giá danh mục đầu tư
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd (Chow Tai Fook) Hơn 5 năm* 2,27 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd (Chow Tai Fook)

Thương hiệu hàng đầu trên Google – LUXURY Sector

20 THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU: THAY ĐỔI TỐT NHẤT TRONG TÌM KIẾM GOOGLE TỪ THÁNG 5 NĂM 2018 ĐẾN THÁNG 4 NĂM 2023

Đọc thêm