Thương hiệu CITROËN, được thành lập tại 1919 (France), là một phần của brand.top-block.sentence.sector-top-brands-link.title của chúng tôi, từ 1399 thương hiệu chị em và 7649 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu CITROËN thuộc sở hữu của STELLANTIS N.V., một công ty được liệt kê tại Milan. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của STELLANTIS N.V. là NL00150001Q9. CITROËN thuộc lĩnh vực kinh doanh Xe & phụ tùng ô tô.

CITROËN là một thương hiệu của STELLANTIS N.V. (STLA/M)

Milano
Dưới đây là sự phát triển của sự quan tâm đến tiêu chí "bền vững" của CITROËN trên khắp thế giới trong năm năm qua. Biểu đồ cho thấy sự phát triển của tỷ lệ tìm kiếm theo thời gian, trong đó giá trị 100 cho biết tuần có nhiều tìm kiếm nhất.
Phản hồi trên web của thương hiệu về tính bền vững của nó là gì
Kết quả truy vấn của Google: "tính bền vững của CITROËN"
Tính bền vững -> Giá cổ phiếu