Thương hiệu Clif Bar, được thành lập tại 1992 (United States), từ 661 thương hiệu chị em và 1194 thương hiệu cạnh tranh. Clif Bar thuộc sở hữu của Mondelez International, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York Clif Bar là một phần của lĩnh vực hoạt động Hàng tiêu dùng đóng gói.

Clif Bar là một thương hiệu của Mondelez International (MDLZ)

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Mondelez International (Clif Bar)

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}