Thương hiệu COMPRE BEM, được thành lập tại 2000 (Brazil), từ 5 thương hiệu chị em và 524 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu COMPRE BEM thuộc sở hữu của Companhia Brasileira de Distribuição, một công ty được liệt kê tại New York. COMPRE BEM là một phần của lĩnh vực hoạt động Bán lẻ - Theo chu kỳ.

COMPRE BEM là một thương hiệu của Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) Giá cổ phiếu

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Companhia Brasileira de Distribuição (COMPRE BEM)

Mua Companhia Brasileira de Distribuição chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 0,68 USD

Định giá danh mục đầu tư
Companhia Brasileira de Distribuição (COMPRE BEM) Hơn 5 năm* 0,88 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán Companhia Brasileira de Distribuição (COMPRE BEM)

Thương hiệu bán lẻ theo chu kỳ phát triển nhanh nhất trên Google tính đến tháng 2 năm 2023

Top 50 Thương hiệu bán lẻ theo chu kỳ được cải thiện nhiều nhất trên Google toàn cầu từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 2 năm 2023

Đọc thêm