Diplomatico Rum, được tạo tại 2000 (Venezuela), từ 37 thương hiệu chị em và 3027 thương hiệu cạnh tranh. Diplomatico Rum là một thương hiệu của Brown-Forman Corp 'B', được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York. Diplomatico Rum là một phần của lĩnh vực hoạt động Đồ uống - Có cồn.

Diplomatico Rum là một thương hiệu của Brown-Forman Corp 'B' (BF/B) Giá cổ phiếu

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Brown-Forman Corp 'B' (Diplomatico Rum)

Mua Brown-Forman Corp 'B' chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 55,08 USD

Định giá danh mục đầu tư
Brown-Forman Corp 'B' (Diplomatico Rum) Hơn 5 năm* 64,85 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán Brown-Forman Corp 'B' (Diplomatico Rum)