Thương hiệu DORITOS, được thành lập tại 1964 (United States), là một phần của brand.top-block.sentence.sector-top-brands-link.title của chúng tôi, từ 245 thương hiệu chị em và 1067 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu DORITOS thuộc sở hữu của PEPSICO, một công ty được liệt kê tại New York. DORITOS thuộc lĩnh vực kinh doanh Đồ uống - Không cồn.

DORITOS là một thương hiệu của PEPSICO (PEP)

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu PEPSICO (DORITOS)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 177,33 USD

Định giá danh mục đầu tư
PEPSICO (DORITOS) Hơn 5 năm* 265,20 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}