Thương hiệu Dutch FilmWorks, được thành lập tại 1998 (Netherlands), từ 749 thương hiệu chị em và 1912 thương hiệu cạnh tranh. Dutch FilmWorks là một thương hiệu của Vivendi, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Paris. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của nó là FR0000127771. Dutch FilmWorks là một phần của lĩnh vực hoạt động Đa dạng phương tiện.

Dutch FilmWorks là một thương hiệu của Vivendi (VIV)

Paris

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Vivendi (Dutch FilmWorks)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 10,00 EUR

Định giá danh mục đầu tư
Vivendi (Dutch FilmWorks) Hơn 5 năm* 25,31 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}