Thương hiệu EASY-LASER, được thành lập tại 1998 (Sweden), từ 19 thương hiệu chị em và 730 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu EASY-LASER thuộc sở hữu của INDUTRADE AB, một công ty được liệt kê tại Francfort. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của INDUTRADE AB là SE0001515552. EASY-LASER thuộc lĩnh vực kinh doanh Phân phối công nghiệp.

EASY-LASER là một thương hiệu của INDUTRADE AB (I1M) Giá cổ phiếu

Frankfurt

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu INDUTRADE AB (EASY-LASER)

Mua INDUTRADE AB chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 22,24 EUR

Định giá danh mục đầu tư
INDUTRADE AB (EASY-LASER) Hơn 5 năm* 71,90 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán INDUTRADE AB (EASY-LASER)