Thương hiệu EL PAIS, được thành lập tại 1976 (Spain), từ 54 thương hiệu chị em và 3109 thương hiệu cạnh tranh. EL PAIS là một thương hiệu của PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A., được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Madrid. ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là ES0171743901. EL PAIS thuộc lĩnh vực kinh doanh Đa dạng phương tiện.

EL PAIS là một thương hiệu của PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. (PRS)

Madrid

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. (EL PAIS)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 0,40 EUR

Định giá danh mục đầu tư
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. (EL PAIS) Hơn 5 năm* 0,09 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. (EL PAIS)