Được tạo vào 2004 (Spain), Expal Systems là một phần của Mức độ phổ biến web hàng đầu Phân phối công nghiệp của chúng tôi, sở hữu 147 thương hiệu chị em và 716 thương hiệu cạnh tranh. Expal Systems là một thương hiệu của Rheinmetall, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Francfort. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của Rheinmetall là DE0007030009. Expal Systems là một phần của lĩnh vực hoạt động Phân phối công nghiệp.

Expal Systems là một thương hiệu của Rheinmetall (RHM)

Frankfurt

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Rheinmetall (Expal Systems)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 197,50 EUR

Định giá danh mục đầu tư
Rheinmetall (Expal Systems) Hơn 5 năm* 365,21 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán Rheinmetall (Expal Systems)