FDT Flachdach Technologie, được tạo tại 1938 (Germany), từ 149 thương hiệu chị em và 814 thương hiệu cạnh tranh. FDT Flachdach Technologie thuộc sở hữu của Holcim Ltd, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Zurich Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của Holcim Ltd là CH0012214059. FDT Flachdach Technologie thuộc lĩnh vực kinh doanh Vật liệu xây dựng.

FDT Flachdach Technologie là một thương hiệu của Holcim Ltd (HOLN)

Zurich

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Holcim Ltd (FDT Flachdach Technologie)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 58,28 CHF

Định giá danh mục đầu tư
Holcim Ltd (FDT Flachdach Technologie) Hơn 5 năm* 65,73 CHF

Lịch sử thị trường chứng khoán Holcim Ltd (FDT Flachdach Technologie)