Thương hiệu Figma, được thành lập tại 2010 (United States), từ 145 thương hiệu chị em và 2066 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Figma thuộc sở hữu của Adobe Systems, một công ty được liệt kê tại New York. Khu vực của Figma là Phần mềm.

Figma là một thương hiệu của Adobe Systems (ADBE)

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Adobe Systems (Figma)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 285,24 USD

Định giá danh mục đầu tư
Adobe Systems (Figma) Hơn 5 năm* 541,67 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán Adobe Systems (Figma)