Thương hiệu GILLETTE, được thành lập tại 1901 (United States), từ 2762 thương hiệu chị em và 16157 thương hiệu cạnh tranh. GILLETTE là một thương hiệu của THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York. GILLETTE thuộc lĩnh vực kinh doanh Hàng tiêu dùng đóng gói.

GILLETTE là một thương hiệu của THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (PG)

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (GILLETTE)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 146,67 USD

Định giá danh mục đầu tư
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (GILLETTE) Hơn 5 năm* 233,60 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}