Green Motion, được tạo tại 2009 (Switzerland), từ 38 thương hiệu chị em và 12303 thương hiệu cạnh tranh. Green Motion là một thương hiệu của EATON CORPORATION PLC, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của nó là IE00B8KQN827. Khu vực của Green Motion là Những sản phẩm công nghiệp.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu EATON CORPORATION PLC (Green Motion)

Mua EATON CORPORATION PLC chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 309,07 USD

Định giá danh mục đầu tư
EATON CORPORATION PLC (Green Motion) Hơn 5 năm* 1.179,46 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán EATON CORPORATION PLC (Green Motion)