Thương hiệu GUCCI, được thành lập tại 1921 (Italy), từ 376 thương hiệu chị em và 4610 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu GUCCI thuộc sở hữu của KERING, một công ty được liệt kê tại Paris. ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là FR0000121485. GUCCI thuộc lĩnh vực kinh doanh Bán lẻ - Theo chu kỳ.

GUCCI là một thương hiệu của KERING (KER)

Paris

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu KERING (GUCCI)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 454,80 EUR

Định giá danh mục đầu tư
KERING (GUCCI) Hơn 5 năm* 608,45 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán KERING (GUCCI)