Được tạo vào 1980 (United States), Harman Kardon sở hữu 925 thương hiệu chị em và 5381 thương hiệu cạnh tranh. Harman Kardon thuộc sở hữu của SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Francfort Khu vực của Harman Kardon là Phần cứng.

Harman Kardon là một thương hiệu của SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (SSU) Giá cổ phiếu

Frankfurt

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (Harman Kardon)

Mua SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 1.255,00 EUR

Định giá danh mục đầu tư
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (Harman Kardon) Hơn 5 năm* 1.871,84 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (Harman Kardon)