Được tạo vào 1980 (United States), Harman Kardon sở hữu 925 thương hiệu chị em và 5382 thương hiệu cạnh tranh. Harman Kardon thuộc sở hữu của SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Francfort Khu vực của Harman Kardon là Phần cứng.

Harman Kardon là một thương hiệu của SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (SSU)

Frankfurt

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (Harman Kardon)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 1.095,00 EUR

Định giá danh mục đầu tư
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (Harman Kardon) Hơn 5 năm* 1.210,75 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (Harman Kardon)