Hilton, được tạo tại 1919 (United States), từ 16 thương hiệu chị em và 641 thương hiệu cạnh tranh. Hilton là một thương hiệu của HILTON WORLDWIDE, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York. Hilton thuộc lĩnh vực kinh doanh Du lịch & Giải trí.

Hilton là một thương hiệu của HILTON WORLDWIDE (HLT) Giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu HILTON WORLDWIDE (Hilton)

Mua HILTON WORLDWIDE chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 217,88 USD

Định giá danh mục đầu tư
HILTON WORLDWIDE (Hilton) Hơn 5 năm* 503,46 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán HILTON WORLDWIDE (Hilton)