Thương hiệu HOTSTAR, được thành lập tại 2015 (India), từ 1054 thương hiệu chị em và 3555 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu HOTSTAR thuộc sở hữu của THE WALT DISNEY COMPANY, một công ty được liệt kê tại New York. HOTSTAR thuộc lĩnh vực kinh doanh Đa dạng phương tiện.

HOTSTAR là một thương hiệu của THE WALT DISNEY COMPANY (DIS) Giá cổ phiếu

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu THE WALT DISNEY COMPANY (HOTSTAR)

Mua THE WALT DISNEY COMPANY chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 88,29 USD

Định giá danh mục đầu tư
THE WALT DISNEY COMPANY (HOTSTAR) Hơn 5 năm* 78,15 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán THE WALT DISNEY COMPANY (HOTSTAR)