HULU, được tạo tại 2007 (United States), từ 1055 thương hiệu chị em và 3143 thương hiệu cạnh tranh. HULU thuộc sở hữu của THE WALT DISNEY COMPANY, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của New York Khu vực của HULU là Đa dạng phương tiện.

HULU là một thương hiệu của THE WALT DISNEY COMPANY (DIS)

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu THE WALT DISNEY COMPANY (HULU)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 96,54 USD

Định giá danh mục đầu tư
THE WALT DISNEY COMPANY (HULU) Hơn 5 năm* 93,27 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán THE WALT DISNEY COMPANY (HULU)