Được tạo vào 1984 (China), ICBC sở hữu 6 thương hiệu chị em và 1213 thương hiệu cạnh tranh. ICBC là một thương hiệu của INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Etats-Unis. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của nó là CNE1000003G1. ICBC thuộc lĩnh vực kinh doanh Ngân hàng.

ICBC là một thương hiệu của INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (IDCBF)

United States

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ICBC)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 0,54 USD

Định giá danh mục đầu tư
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ICBC) Hơn 5 năm* 0,34 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ICBC)