Được tạo vào 2010 (United States), INSTAGRAM là một phần của brand.top-block.sentence.sector-top-brands-link.title của chúng tôi, sở hữu 73 thương hiệu chị em và 1367 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu INSTAGRAM thuộc sở hữu của META PLATFORMS, một công ty được liệt kê tại New York. INSTAGRAM thuộc lĩnh vực kinh doanh Phương tiện truyền thông tương tác.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu META PLATFORMS (INSTAGRAM)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 170,09 USD

Định giá danh mục đầu tư
META PLATFORMS (INSTAGRAM) Hơn 5 năm* 190,48 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán {company + brand}