Được tạo vào 2010 (United States), INSTAGRAM sở hữu 72 thương hiệu chị em và 1389 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu INSTAGRAM thuộc sở hữu của META PLATFORMS, một công ty được liệt kê tại New York. INSTAGRAM thuộc lĩnh vực kinh doanh Phương tiện truyền thông tương tác.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu META PLATFORMS (INSTAGRAM)

Mua META PLATFORMS chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 262,07 USD

Định giá danh mục đầu tư
META PLATFORMS (INSTAGRAM) Hơn 5 năm* 360,54 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán META PLATFORMS (INSTAGRAM)