Thương hiệu Intake, được thành lập tại 1993 (Taiwan), là một phần của brand.top-block.sentence.sector-top-brands-link.title của chúng tôi, từ 2 thương hiệu chị em và 127 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Intake thuộc sở hữu của IDP EDUCATION LIMITED, một công ty được liệt kê tại Francfort. ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là AU000000IEL5. Khu vực của Intake là Giáo dục.

Intake là một thương hiệu của IDP EDUCATION LIMITED (03F)

Frankfurt

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu IDP EDUCATION LIMITED (Intake)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 17,70 EUR

Định giá danh mục đầu tư
IDP EDUCATION LIMITED (Intake) Hơn 5 năm* 83,74 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán IDP EDUCATION LIMITED (Intake)