Thương hiệu iyzico, được thành lập tại 2013 (Turkey), là một phần của brand.top-block.sentence.sector-top-brands-link.title của chúng tôi, từ 73 thương hiệu chị em và 1375 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu iyzico thuộc sở hữu của Naspers, một công ty được liệt kê tại Etats-Unis. ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là ZAE000015889. iyzico thuộc lĩnh vực kinh doanh Phương tiện truyền thông tương tác.

Tất cả tin tức Logo Marketscreener
Naspers (iyzico)

loader

Các Tweet gần đây Scoopnest
Naspers (iyzico)

loader
Sàn giao dịch chứng khoán: Thêm thông tin về Naspers (iyzico) Logo Marketscreener