Thương hiệu izzi, được thành lập tại 1966 (Mexico), từ 24 thương hiệu chị em và 1906 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu izzi thuộc sở hữu của GRUPO TELEVISA, S.A.B., một công ty được liệt kê tại New York. izzi là một phần của lĩnh vực hoạt động Đa dạng phương tiện.

izzi là một thương hiệu của GRUPO TELEVISA, S.A.B. (TV)

New York

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu GRUPO TELEVISA, S.A.B. (izzi)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 5,06 USD

Định giá danh mục đầu tư
GRUPO TELEVISA, S.A.B. (izzi) Hơn 5 năm* 1,37 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán GRUPO TELEVISA, S.A.B. (izzi)