Được tạo vào 2010 (United Kingdom), JCA Engineering sở hữu 11 thương hiệu chị em và 1332 thương hiệu cạnh tranh. JCA Engineering thuộc sở hữu của MITIE GROUP, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của Francfort ISIN, Mã số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế của công ty, là GB0004657408. JCA Engineering là một phần của lĩnh vực hoạt động Dịch vụ kinh doanh.

JCA Engineering là một thương hiệu của MITIE GROUP (MZ4) Giá cổ phiếu

Frankfurt

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu MITIE GROUP (JCA Engineering)

Mua MITIE GROUP chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 1,14 EUR

Định giá danh mục đầu tư
MITIE GROUP (JCA Engineering) Hơn 5 năm* 0,80 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán MITIE GROUP (JCA Engineering)