Thương hiệu JOHN DEERE, được thành lập tại 1806 (United States), là một phần của Mức độ phổ biến web hàng đầu Máy móc nông trại & xây dựng hạng nặng của chúng tôi, từ 142 thương hiệu chị em và 1273 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu JOHN DEERE thuộc sở hữu của DEER AND COMPANY, một công ty được liệt kê tại New York. JOHN DEERE thuộc lĩnh vực kinh doanh Máy móc nông trại & xây dựng hạng nặng.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu DEER AND COMPANY (JOHN DEERE)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 441,47 USD

Định giá danh mục đầu tư
DEER AND COMPANY (JOHN DEERE) Hơn 5 năm* 1.307,04 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán DEER AND COMPANY (JOHN DEERE)