Thương hiệu JOHNNIE WALKER, được thành lập tại 1819 (United Kingdom), là một phần của Mức độ phổ biến web hàng đầu Đồ uống - Có cồn của chúng tôi, từ 538 thương hiệu chị em và 3028 thương hiệu cạnh tranh. JOHNNIE WALKER là một thương hiệu của Diageo, được niêm yết trên thị trường chứng khoán của London. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của Diageo là GB0002374006. JOHNNIE WALKER thuộc lĩnh vực kinh doanh Đồ uống - Có cồn.

JOHNNIE WALKER là một thương hiệu của Diageo (DGE/L) Giá cổ phiếu

London

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Diageo (JOHNNIE WALKER)

Mua Diageo chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 3.159,50 GBX

Định giá danh mục đầu tư
Diageo (JOHNNIE WALKER) Hơn 5 năm* 3.682,76 GBX

Lịch sử thị trường chứng khoán Diageo (JOHNNIE WALKER)