JVC, được tạo tại 1927 (Japan), từ 67 thương hiệu chị em và 5382 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu JVC thuộc sở hữu của JVCKENWOOD CORPORATION, một công ty được liệt kê tại Francfort. Số Nhận dạng Chứng khoán Quốc tế (ISIN) của JVCKENWOOD CORPORATION là JP3386410009. Khu vực của JVC là Phần cứng.

JVC là một thương hiệu của JVCKENWOOD CORPORATION (JVC) Giá cổ phiếu

Frankfurt

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu JVCKENWOOD CORPORATION (JVC)

Mua JVCKENWOOD CORPORATION chia sẻ với
(0% commission and fractional shares)
Vốn của bạn phải chịu rủi ro. Các khoản phí khác được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập etoro.com/trading/fees.

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 4,74 EUR

Định giá danh mục đầu tư
JVCKENWOOD CORPORATION (JVC) Hơn 5 năm* 10,87 EUR

Lịch sử thị trường chứng khoán JVCKENWOOD CORPORATION (JVC)