Thương hiệu KITCHENAID, được thành lập tại 1919 (United States), từ 34 thương hiệu chị em và 2613 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu KITCHENAID thuộc sở hữu của Whirlpool, một công ty được liệt kê tại New York. Khu vực của KITCHENAID là Nội thất, đồ đạc & thiết bị.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Whirlpool (KITCHENAID)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 137,62 USD

Định giá danh mục đầu tư
Whirlpool (KITCHENAID) Hơn 5 năm* 102,41 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán Whirlpool (KITCHENAID)