Thương hiệu Kleenex, được thành lập tại 1989 (France), từ 11 thương hiệu chị em và 16173 thương hiệu cạnh tranh. Thương hiệu Kleenex thuộc sở hữu của Kimberly-Clark, một công ty được liệt kê tại New York. Kleenex là một phần của lĩnh vực hoạt động Hàng tiêu dùng đóng gói.

Giá cổ phiếu và khả năng sinh lời của cổ phiếu Kimberly-Clark (Kleenex)

Mô phỏng đầu tư :

Số tiền đầu tư 128,02 USD

Định giá danh mục đầu tư
Kimberly-Clark (Kleenex) Hơn 5 năm* 154,15 USD

Lịch sử thị trường chứng khoán Kimberly-Clark (Kleenex)